• ไม่พบข้อมูลการแจ้งเตือน

ผู้สอนทั้งหมด /

ข้อมูลผู้สอน

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 0989506630

  Line ID : tnoi3266565

  เรทในการสอน 1,500-6,500 Coins/ชั่วโมง


  

มัธยมศึกษา พิริยาลัยเเพร่

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ราชภัฏเชียงราย

ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ ราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ ราชภัฏลำปาง

  

Edispro ตำแหน่ง tester ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

  

testestestestestestestชื่อโรงเรียน : พิริยาลัยจังหวัดแพร่

  

ประถมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

แอดมิดชั่น

อุดมศึกษา

ภาษา

อินเตอร์