• ไม่พบข้อมูลการแจ้งเตือน

Suksa Online ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ช่วยชาติผ่านพ้น วิกฤตการณ์ โคโรน่าไวรัส 2019
เปิดให้ใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน Suksa online ฟรี

is easier than you think

Online lessons. results.

Get real results without ever leaving the house.

  Meet with the expert of your choice, anywhere in the country.
  Save time and easily fit lessons into your schedule.
  Collaborate with features built for any skill or subject.


EXPERTS.

More qualifiled instructors than anywhere else, ready to help



THE RIGHT FIT.

Find an expert who suits your needs and learning style



REAL RESULTS.

Reach your goals faster with privete, 1-to-1 lessons

We guarantee you'll find the right tutor, or we'll cover the first hour of your lesson.

Thai Language
Math
Science
Social
English
More..
วรรัตน์ศึกษา วรรัตน์ศึกษา
100 - 1,000 Coins/ชั่วโมง
ฉวีวรรณ แสนแก้ว
100 - 1,000 Coins/ชั่วโมง
พรพิมลล สะเอียบคง
1,500 - 6,500 Coins/ชั่วโมง

รับประกันความพึงพอใจ

หลังจากเรียนจบแล้ว หากมีปัญหาเกิดขึ้นจากการสอนของอาจารย์

หรือไม่พอใจในการสอน คุณสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากจบหลักสูตร

รับประกันความพึงพอใจ

หลังจากเรียนจบแล้ว หากมีปัญหาเกิดขึ้นจากการสอนของอาจารย์

หรือไม่พอใจในการสอน คุณสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากจบหลักสูตร

ขอคืนเงิน